Nama lengkap        : Muamal Hamidi

Nama panggilan   : Midhy

TTL                            : 16 Januari 1988

Alamat                     : JL. KHA. Djabbar Ashiry No. 1 Gombara Makassar

Email                        : midhy_dc349uh@yahoo.co.id

Kuliah                      : Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar

Iklan